Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:08!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/070/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Priedniece Kristīne, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 228.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 280.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 7 280.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.70 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Priedniece, prakses vieta Blaumaņa iela 21-10A, Rīga, pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu – 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Zasulauka iela 7, Rīga, ar kadastra numuru 0100 076 0255. Nekustamais īpašums sastāv no 1/3 domājamās daļas no zemes gabala ar kopējo platību 1084 m2. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma novērtējums/ izsoles sākumcena – 2280,00 EUR.   

Izsoles solis -  200,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu   izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Priednieces, reģ. Nr.06028012060, depozīta kontā Nr. LV45TREL919910500200B, nodrošinājumu 228,00 EUR apmērā, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 2. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi