Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00022/014/2020-EIS
Izsoles sākums:
24.04.2020
Pieteikties var līdz:
14.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 660.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 600.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 9 000.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli parādniekam Viktoram Purklāvam piederošajam nekustamajam īpašumam.

Nekustamā īpašuma adrese: Siguldas iela 25-8, Ventspils

Nekustamā īpašuma sastāvs: 2-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 35.1 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 9/1000 domājamo daļu no daudzīvokļu mājas un zemes

Piedzinēji: 1.PSIA Ventspils siltums, Talsu iela 84, Ventspils; 2.SIA Ūdeka, Talsu iela 65, Ventspils 

Nekustamā īpašuma novērtējums: 6600.00 EUR

Izsoles kārta: 1

Izsoles sākumcena:  6600.00 EUR.

Izsoles solis: 300.00  EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 14.maijam jāieskaita nodrošinājuma summa 660.00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 24.aprīlis

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 25.maijs plkst.13:00.

Tālr. uzziņām 636 24319. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi