Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00019/051/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.09.2020
Pieteikties var līdz:
07.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Tomsons Sandis, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 22 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 165 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10, pārdod otrajā izsolē Inetai Šenvaldei piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kadastra numuru 8048 010 0177, 0,1174 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0177 001, 735,60 m2 platībā, kas atrodas Liberu ielā 25, Liberos, Babītes pag., Babītes nov., kadastra Nr.8048 010 0177. Piedzinējs: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums – 220000,00 EUR. Izsoles sākumcena – 165000,00 EUR. Izsoles solis – 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 7.oktobrim ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konta Nr.LV68TREL9199040001000 nodrošinājuma summa 22000,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 17.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 19.oktobris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi