Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.07.2024 13:00!
Izsoles sākums:
25.06.2024
Pieteikties var līdz:
05.07.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
15.07.2024 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
17.07.2024

Izsoles rīkotājs:
Baltic International Bank SE,SE
Adrese:
Rīga, Kalēju iela 43
Telefons:
67000444
E-pasts:
sniega.svilane@bib.eu

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 50.60
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa :
nav
Sākumcena:
€ 506.00
Izsoles solis:
€ 10.00
Nosolītā cena :
€ 624.36 (ar PVN)

Objekta informācija

Kustamās mantas izsole

 

Maksātnespējīgās  kredītiestādes Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1084, administratore Linda Sniega - Svilāne, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē ar augšupejošu soli kredītiestādei Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, piederošu kustamo mantu kā lietu kopību – lietoti monitori (14 vienības):

Nr.p.k.

Nosaukums

Vienību sk.

1

Monitors PHILIPS 243V

5

2

Monitors PHILIPS 243S

7

 3

Monitors PHILIPS 241V (Bez kājas)

1

4

Monitors PHILIPS 243E

1

 

Kustamās mantas kā lietu kopības piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 506,00, bez PVN. Izsoles solis EUR 10,00.

Izsole sāksies 2024.gada 25.jūnijā plkst. 13:00 un noslēgsies 2024.gada 15.jūlijā plkst. 13:00.

Kustamās mantas izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 5.jūlijam (ieskaitot) ir jāiemaksā AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, nodrošinājuma summa EUR 50,60 apmērā un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt administratorei lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles uzvarētājam nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu darba dienu laikā pēc izsoles noslēguma.

Piesakoties izsolei, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, tai skaitā ar tā pielikumu un saturu, kā arī iepazinies ar izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles nodrošinājums izsoles dalībniekam netiek atmaksāts vai izsoles dalībnieks zaudē izsoles rezultātā iegūtās tiesības piedalīties izsolē un iegādāties kustamo mantu.

Kustamo mantu ir iespējams apskatīt klātienē, iepriekš vienojoties par apskates laiku zvanot uz tālruni 67000444 vai rakstot uz e-pastu: info@bib.eu.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar administratores izstrādātajiem izsoles noteikumiem.