Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 18.07.2024 15:19!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2512/2024-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2024
Pieteikties var līdz:
08.07.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2024 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
18.08.2024

Izsoles rīkotājs:
Baltic International Bank SE,SE
Adrese:
Rīga, Kalēju iela 43
Telefons:
67000444
E-pasts:
sniega.svilane@bib.eu

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 490.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa :
nav
Sākumcena:
€ 4 900.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena :
€ 11 676.50 (ar PVN)

Objekta informācija

Nekustamā īpašuma izsole

 

Maksātnespējīgās  kredītiestādes Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, administratore Linda Sniega - Svilāne, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē ar augšupejošu soli kredītiestādei Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, piederošu nekustamo īpašumu - „Rāzna-14”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads (turpmāk – Nekustamais īpašums „Rāzna-14”) sastāv no zemes gabala 1814 m2 platībā un nepabeigtas atpūtas mājas 119,4 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6802 ar kadastra Nr. 7862 006 0283.

Nekustamā īpašuma „Rāzna-14” novērtējums un izsoles sākumcena EUR 4900,00. Izsoles solis EUR 50,00.

Izsole sāksies 2024.gada 18.jūnijā plkst. 13:00 un noslēgsies 2024.gada 18.jūlijā plkst. 13:00.

Nekustamā īpašuma izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma „Rāzna-14” izsolē, līdz 2024.gada 8.jūlijam (ieskaitot) ir jāiemaksā AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, nodrošinājuma summa EUR 490,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta administratorei lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles uzvarētājam nosolītā augstākā cena par nekustamo īpašumu un pievienotās vērtības nodoklis, atrēķinot iemaksāto nekustamā īpašuma nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, maksājuma mērķī obligāti norādīt nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru.

Piesakoties izsolei, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, tai skaitā ar tā pielikumiem un saturu, kā arī iepazinies ar izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles nodrošinājums izsoles dalībniekam netiek atmaksāts vai izsoles dalībnieks zaudē izsoles rezultātā iegūtās tiesības piedalīties izsolē un iegādāties nekustamo īpašumu.

Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt klātienē, iepriekš vienojoties par apskates laiku, zvanot uz tālruni 67000444 vai rakstot uz e-pastu: info@bib.eu.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar administratores izstrādātajiem izsoles noteikumiem.