Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2424/2024-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2024
Pieteikties var līdz:
01.07.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2024 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
11.08.2024

Izsoles rīkotājs:
Baltic International Bank SE,SE
Adrese:
Rīga, Kalēju iela 43
Telefons:
67000444
E-pasts:
sniega.svilane@bib.eu

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 860.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa :
nav
Sākumcena:
€ 28 600.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Aktuālais solījums :
-
Lai nosūtītu lūgumu autorizēt dalībai izsolē, pieslēdzies

Objekta informācija

Nekustamā īpašuma izsole

 

Maksātnespējīgās  kredītiestādes Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, administratore Linda Sniega - Svilāne, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē ar augšupejošu soli kredītiestādei Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, piederošu nekustamo īpašumu - „Atpūtas vieta „Rāzna””, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads (turpmāk – Nekustamais īpašums Atpūtas vieta „Rāzna”) sastāv no zemes gabala 763 m2 platībā un administratīvās ēkas ar 111,8 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 289 ar kadastra Nr. 7862 006 0183.

Nekustamā īpašuma Atpūtas vieta „Rāzna” novērtējums un izsoles sākumcena EUR 28600,00. Izsoles solis EUR 300,00.

Izsole sāksies 2024.gada 11.jūnijā plkst. 13:00 un noslēgsies 2024.gada 11.jūlijā plkst. 13:00.

Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma Atpūtas vieta „Rāzna” izsolē, līdz 2024.gada 1.jūlijam (ieskaitot) ir jāiemaksā AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, nodrošinājuma summa EUR 2860,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta administratorei lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles uzvarētājam nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, maksājuma mērķī obligāti norādīt nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru.

Piesakoties izsolei, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, tai skaitā ar tā pielikumiem un saturu, kā arī iepazinies ar izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles nodrošinājums izsoles dalībniekam netiek atmaksāts vai izsoles dalībnieks zaudē izsoles rezultātā iegūtās tiesības piedalīties izsolē un iegādāties nekustamo īpašumu.

Nekustamos īpašumus ir iespējams apskatīt klātienē, iepriekš vienojoties par apskates laiku, zvanot uz tālruni 67000444 vai rakstot uz e-pastu: info@bib.eu.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar administratores izstrādātajiem izsoles noteikumiem.