Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 04.12.2023 13:45!
Izsoles sākums:
03.11.2023
Pieteikties var līdz:
23.11.2023 23:59
Izsoles noslēgums:
04.12.2023 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
04.01.2024

Izsoles rīkotājs:
Likvidējamā Baltic International Bank SE,AS
Adrese:
Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050
Telefons:
-
E-pasts:
bib.likvidators@cersjurkans.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 990.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa :
nav
Sākumcena:
€ 19 900.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena :
€ 37 700.00

Objekta informācija

Nekustamā īpašuma izsole

 

Likvidējamās  kredītiestādes Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, likvidators Olavs Cers, pārdod pēc kārtas pirmajā izsolē ar augšupejošu soli kredītiestādei Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, piederošu nekustamo īpašumu – 2652/38420 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Tallinas iela 30, Rīga, kas sastāv no 2 daudzdzīvokļu mājām un zemes gabala, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1727 ar kadastra Nr. 0100 028 0113, lietošanā bēniņu telpas 265,2 m2 platībā (Kadastra informācijas sistēmā objekts ir reģistrēts kā 6 atsevišķi dzīvokļi ar kopējo platību – 317,9 m2).

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 19900,00. Izsoles solis EUR 200,00.

Izsole sāksies 2023.gada 3.novembrī plkst. 13:00 un noslēgsies 2023.gada 4.decembrī plkst. 13:00.

Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 23.novembrim (ieskaitot) ir jāiemaksā AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, nodrošinājuma summa EUR 1990,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta likvidatoram lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles uzvarētājam nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, maksājuma mērķī obligāti norādīt nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru.

Piesakoties izsolei, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, tai skaitā ar tā pielikumiem un saturu, kā arī iepazinies ar izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles nodrošinājums izsoles dalībniekam netiek atmaksāts vai izsoles dalībnieks zaudē izsoles rezultātā iegūtās tiesības piedalīties izsolē un iegādāties nekustamo īpašumu.

Tālrunis uzziņām 29298896, e-pasts: mareks.krucis@bib.eu.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem.