Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2835/2023-EIS
Izsoles sākums:
08.09.2023
Pieteikties var līdz:
18.09.2023 23:59
Izsoles noslēgums:
28.09.2023 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
06.10.2023

Izsoles rīkotājs:
Likvidējamā Baltic International Bank SE,AS
Adrese:
Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050
Telefons:
-
E-pasts:
bib.likvidators@cersjurkans.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 970.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa :
nav
Sākumcena:
€ 9 700.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums :
-

Objekta informācija

Kustamās mantas izsole

 

Likvidējamās  kredītiestādes Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, likvidators Olavs Cers, pārdod pēc kārtas otrajā izsolē ar augšupejošu soli kredītiestādei Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, piederošu kustamo mantu kā lietu kopību - seifi un ugunsdroši skapji (44 vienības).

Kustamās mantas kā lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena EUR 9700,00, bez PVN. Izsoles solis EUR 100,00.

Izsole sāksies 2023.gada 8.septembrī plkst. 13:00 un noslēgsies 2023.gada 28.septembrī plkst. 13:00.

Kustamās mantas izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 18.septembrim (ieskaitot) ir jāiemaksā AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, nodrošinājuma summa EUR 970,00 apmērā un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt likvidatoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles uzvarētājam nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto mantas kopumu līdz 2023.gada 6.oktobrim.

Tālrunis uzziņām 29298896, e-pasts: mareks.krucis@bib.eu.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem.