Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2813/2023-EIS
Izsoles sākums:
08.09.2023
Pieteikties var līdz:
28.09.2023 23:59
Izsoles noslēgums:
09.10.2023 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
09.11.2023

Izsoles rīkotājs:
Likvidējamā Baltic International Bank SE,AS
Adrese:
Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050
Telefons:
-
E-pasts:
bib.likvidators@cersjurkans.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 8 440.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa :
nav
Sākumcena:
€ 84 400.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums :
-
Lai nosūtītu lūgumu autorizēt dalībai izsolē, pieslēdzies

Objekta informācija

Nekustamā īpašuma izsole

 

Likvidējamās  kredītiestādes Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, likvidators Olavs Cers, pārdod pēc kārtas otrajā izsolē ar augšupejošu soli kredītiestādei Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, piederošus 11 nekustamos īpašumus kā vienotu kopumu:

1.      Nekustamais īpašums „Atpūtas vieta „Rāzna”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 763 m2 platībā un administratīvās ēkas ar 111,8 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 289 ar kadastra Nr. 7862 006 0183.

2.      Nekustamais īpašums „Ezerpriedes”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 5890 m2 platībā, dzīvojamā mājas 1143,9 m2 platībā un 3 palīgēkām, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6679 ar kadastra Nr. 7862 006 0269.

3.      Nekustamais īpašums „Rāzna-13”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 1603 m2 platībā un nepabeigtas atpūtas mājas 119,4 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6794 ar kadastra Nr. 7862 006 0282.

4.      Nekustamais īpašums „Rāzna-14”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 1814 m2 platībā un nepabeigtas atpūtas mājas 119,4 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6802 ar kadastra Nr. 7862 006 0283.

5.      Nekustamais īpašums „Rāzna-19”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 785 m2 platībā un nepabeigtas atpūtas mājas 100,2 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6936 ar kadastra Nr. 7862 006 0288.

6.      Nekustamais īpašums „Rāzna-20”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 827 m2 platībā un nepabeigtas atpūtas mājas 100,2 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6942 ar kadastra Nr. 7862 006 0289.

7.      Nekustamais īpašums „Rāzna-21”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 2542 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6956 ar kadastra Nr. 7862 006 0290.

8.      Nekustamais īpašums „Rāzna-24”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 2029 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6964 ar kadastra Nr. 7862 006 0293.

9.      Nekustamais īpašums „Rāzna-25”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 2130 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6966 ar kadastra Nr. 7862 006 0294.

10.  Nekustamais īpašums „Rāzna-26”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 2089 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6968 ar kadastra Nr. 7862 006 0295.

11.  Nekustamais īpašums „Rāzna-27”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads sastāv no zemes gabala 2150 m2 platībā, kas reģistrēts Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 6969 ar kadastra Nr. 7862 006 0296.

Nekustamo īpašumu kopuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 84400,00. Izsoles solis EUR 1000,00.

Izsole sāksies 2023.gada 8.septembrī plkst. 13:00 un noslēgsies 2023.gada 9.oktobrī plkst. 13:00.

Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 28.septembrim (ieskaitot) ir jāiemaksā AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, nodrošinājuma summa EUR 8440,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta likvidatoram lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles uzvarētājam nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, maksājuma mērķī obligāti norādīt nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru.

Piesakoties izsolei, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, tai skaitā ar tā pielikumiem un saturu, kā arī iepazinies ar izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles nodrošinājums izsoles dalībniekam netiek atmaksāts vai izsoles dalībnieks zaudē izsoles rezultātā iegūtās tiesības piedalīties izsolē un iegādāties nekustamo īpašumu.

Tālrunis uzziņām 29298896, e-pasts: mareks.krucis@bib.eu.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem.