Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.09.2023 13:00!
Izsoles sākums:
25.08.2023
Pieteikties var līdz:
14.09.2023 23:59
Izsoles noslēgums:
25.09.2023 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
25.10.2023

Izsoles rīkotājs:
Likvidējamā Baltic International Bank SE,AS
Adrese:
Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050
Telefons:
-
E-pasts:
bib.likvidators@cersjurkans.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 11 550.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa :
nav
Sākumcena:
€ 115 500.00
Izsoles solis:
€ 1 200.00
Nosolītā cena :
-

Objekta informācija

Nekustamā īpašuma izsole

 

Likvidējamās  kredītiestādes Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, likvidators Olavs Cers, pārdod pēc kārtas otrajā izsolē ar augšupejošu soli kredītiestādei Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, piederošu nekustamo īpašumu – četristabu dzīvokli (dzīvokļa īpašums Nr.11) ar kopējo platību 102,0 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 1079/27354 domājamās daļas no 5 būvēm (kadastra apzīmējumi 0100 005 0018 001, …003, …004, …005 un …006) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 005 0018), kas atrodas Merķeļa ielā 6-11, Rīgā, kadastra Nr.01009202794, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.3497-11.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 115500,00. Izsoles solis EUR 1200,00.

Izsole sāksies 2023.gada 25.augustā plkst. 13:00 un noslēgsies 2023.gada 25.septembrī plkst. 13:00.

Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 14.septembrim (ieskaitot) ir jāiemaksā AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, nodrošinājuma summa EUR 11550,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta likvidatoram lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles uzvarētājam nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas AS BluOr Bank, kontā Nr. LV77CBBR1130131400060, SWIFT kods: CBBRLV22, saņēmējs Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, maksājuma mērķī obligāti norādīt nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru.

Piesakoties izsolei, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, tai skaitā ar tā pielikumiem un saturu, kā arī iepazinies ar izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles nodrošinājums izsoles dalībniekam netiek atmaksāts vai izsoles dalībnieks zaudē izsoles rezultātā iegūtās tiesības piedalīties izsolē un iegādāties nekustamo īpašumu.

Tālrunis uzziņām 29298896, e-pasts: mareks.krucis@bib.eu.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem.