Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.07.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1252/2022-EIS
Izsoles sākums:
14.06.2022
Pieteikties var līdz:
04.07.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
14.07.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
24.07.2022

Izsoles rīkotājs:
SIA, VALMIERAS NAMSAIMNIEKS
Adrese:
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201
Telefons:
20273271
E-pasts:
namsaimnieks@v-nami.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 12 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

SIA ''VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" (adrese: Valmieras novads, Valmiera, Semināra iela 2a) otrajā izsolē pārdod sev piederošo kustamo mantu – 1989. gada automašīnu kravas pašizgāzēju ar manipulatoru HIAB Mercedes Benz 1722, valsts reģistrācijas numurs EU 5165. Bez transportlīdzekļa tehniskās apskates.

Izsoles sākumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 12000,00.  

Izsoles solis bez pievienotās vērtības nodokļa  ir EUR 200,00.

Izsoles cena tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21%.

Izsoles sākuma datums 2022. gada 14. jūnijs plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 2022. gada 14. jūlijs plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.07.2022. jāiemaksā SIA ''VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" norēķinu kontā LV43UNLA0050000123558, AS Seb banka, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 1200,00 (norādot mantas nosaukumu) un jālūdz administratoram autorizēt dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām – 20389130.  

Tehnika atrodas Valmieras novadā, Valmierā, Semināra ielā 2a. 

Kustamo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties  ar SIA ‘’VALMIERAS NAMSAIMNIEKS’’ transporta mehāniķi Ģirtu Teteri, pa tālr.27000769. Par izsoles organizatoriskajiem jautājumiem sazināties ar juridiskās nodaļas vadītāju Jolantu Broku, pa tālr.20273271 vai elektronisko pastu: jolanta.broka@v-nami.lv.

Tehnikas tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli  redzamiem defektiem. Tehnikai nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.