Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1072/2022-EIS
Izsoles sākums:
13.05.2022
Pieteikties var līdz:
02.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
23.06.2022

Izsoles rīkotājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPAS AGRO"
Adrese:
"Dzeguzes Ligzda", Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226
Telefons:
26323732
E-pasts:
liepasagro@inbox.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 776.90
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 27 769.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
-
Lai nosūtītu lūgumu autorizēt dalībai izsolē, pieslēdzies

Objekta informācija

SIA Liepas Agro, 45403033644, rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – meža izstrādes un kopšanas mašinai PONSSE WISENT, reģistrācijas Nr.T3738LT.

Sākumcena – 27769.00 euro neieskaitot PVN, solis - 200 euro neieskaitot PVN. Pirkuma līguma slēgšanas brīdī mantas nosolītā summa tiek aplikta ar PVN.

Samaksa par pirkumu – 10 (desmit) dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 13.05.2022. plkst.13:00 un noslēdzas 13.06.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.05.2022. plkst.13:00 līdz 02.06.2022. plkst. 23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi SIA Liepas Agro un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Personām, kas nav atzīstamas par izsoles uzvarētāju iemaksātie nodrošinājuma maksājumi tiek atgriezti 3 (divu) darba dienu laikā no izsoles noslēguma dienas. Minētais neattiecas uz pārsolīto solītāju. Pārsolītā solītāja naudas līdzekļi tiek atgriezti 3 (divu) darba dienu laikā no brīža, 1) kad nosolītājs samaksājis pilnu pirkuma un pievienotās vērtības nodokļa summu, vai 2) kad notecējis termiņš, kas minēts izsoles noteikumu 10.3. norādītais termiņš.

 

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Par izsoles norisi zvanīt 20082975.