Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/1068/2022-EIS
Izsoles sākums:
13.05.2022
Pieteikties var līdz:
23.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
02.06.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Karstā Elīna, MPA
Adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga, LV-1010
Telefons:
67278302
E-pasts:
elina.karsta@collegium.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 259.10
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 591.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Piedāvātā cena:
€ 991.00
Aktuālais solījums:
-
Lai nosūtītu lūgumu autorizēt dalībai izsolē, pieslēdzies

Objekta informācija

Maksātnespējīgās SIA "Nippon Auto", reģ.Nr.40103183529, juridiskā adrese: Krasta iela 42, Rīga, LV-1003, administratore Elīna Karstā, amata apliecības Nr.00410, prakses vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-10A, Rīga, pārdod pēc kārtas otrajā izsolē ar lejupejošu soli parādnieka MSIA "Nippon Auto" prasījuma tiesības pret debitoriem EUR 25 910 apmērā, kas sastāv no Pircēju un pasūtītāju parādiem EUR 2399 apmērā un Citiem debitoriem EUR 23 511 apmērā.

Prasījuma tiesību novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 2591,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis EUR 50,00.

Pretendentiem līdz 2022.gada 23.maijam jāiemaksā MSIA “Nippon Auto” AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV62HABA0551021832243 prasījuma tiesību pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no prasījuma tiesību novērtējuma (EUR 259,10) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz administratoram autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums – 2022.gada 13.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 02.jūnijs plkst.13.00. Tālr.uzziņām: 67278302. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.