Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 13.06.2022 13:16!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1018/2022-EIS
Izsoles sākums:
13.05.2022
Pieteikties var līdz:
02.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
13.07.2022

Izsoles rīkotājs:
Tukuma novada pašvaldība
Adrese:
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Telefons:
63122707
E-pasts:
pasts@tukums.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 50 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 180 100.00

Objekta informācija

 

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Brilandi”, Lestenes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9068 002 0079, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9068 002 0079 9,0 ha platībā (t.sk.7,5 ha meža zeme).  

 

Sākumcena – 50000 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 5000 euro.

 

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.05.2022 plkst.13:00 līdz 02.06.2022. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Izsole sākas 13.05.2022 plkst.13:00, noslēdzas 13.06.2022. plkst.13:00.

 

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 13.07.2022.

 

Drošības nauda iemaksājam attiecīgi Tukuma novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

 

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Informācija par izsoles norisi – tālr. 27844643, par nekustamo īpašumu – tālr. 29405027

 

Papildu informācija
Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.