Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.05.2022 13:05!
Izsoles sākums:
05.05.2022
Pieteikties var līdz:
15.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
08.06.2022

Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Adrese:
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 31
Telefons:
67021358
E-pasts:
info@possessor.gov.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 335.00
Izsoles solis:
€ 5.00
Nosolītā cena:
€ 410.00

Objekta informācija

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod datortehniku (lietu kopība).
 
Izsoles sākums – 05.05.2022., izsoles noslēgums – 25.05.2022. plkst.13.00.
 
Izsoles sākumcena EUR 335,00. Izsoles solis - EUR 5,00. Nodrošinājums – EUR 30,00.
 
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.05.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
 
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.
 
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Tālrunis uzziņām: 67021388.