Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.05.2022 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/855/2022-EIS
Izsoles sākums:
14.04.2022
Pieteikties var līdz:
04.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
16.05.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
16.06.2022

Izsoles rīkotājs:
Tukuma novada pašvaldība
Adrese:
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Telefons:
63122707
E-pasts:
pasts@tukums.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 5 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 6 900.00

Objekta informācija

 

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 1, Kandavā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9011 001 0426, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0426 0,1200 ha platībā.

 

Sākumcena - 5000 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 500 euro.

 

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.04.2022 plkst.13:00 līdz 04.05.2022. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Izsole sākas 14.04.2022 plkst.13:00, noslēdzas 16.05.2022. plkst.13:00.

 

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 16.06.2022.

 

Drošības nauda iemaksājam attiecīgi Tukuma novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

 

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Informācija par izsoles norisi – tālr. 27844643, par nekustamo īpašumu – tālr. 28016651