Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.05.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/791/2022-EIS
Izsoles sākums:
19.04.2022
Pieteikties var līdz:
09.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
19.05.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
20.07.2022

Izsoles rīkotājs:
Saldus novada pašvaldība
Adrese:
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Telefons:
63807280
E-pasts:
pasts@saldus.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 9 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 96 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Smiltaine, Zirņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8496 006 0175), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8496 006 0175, platība 9,8303 ha, smilts karjers ar 161.33 tūkst. m3 smilts krāju.

Sākumcena – 96 000 euro, solis - 500 euro, nodrošinājuma maksa –  9600 euro.

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 19.04.2022. plkst.13:00 un noslēdzas 19.05.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 19.04.2022. plkst.13:00 līdz 09.05.2022. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.