Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.11.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2225/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.10.2021
Pieteikties var līdz:
16.11.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.11.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
05.02.2022

Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Adrese:
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 31
Telefons:
67021358
E-pasts:
info@possessor.gov.lv

Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 31 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 310 000.00
Izsoles solis:
€ 10 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” piederošās SIA “Venttests” kapitāla daļas.  

Kapitāla daļas nodotas pārdošanai ar Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr.457 “Par atļauju izbeigt līdzdalību un pārdot valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Auteko & TÜV Latvija", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Scantest", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Venttests" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autests" kapitāla daļas”.

Informācija par Sabiedrību

SIA “Venttests” pamatkapitāls – 284 802 euro

Kapitāla daļu skaits – 284 802

Kapitāla daļas nominālvērtība -  1 euro

Adrese: Ganību iela 154, Ventspils, LV-3601

Informācija par izsoles priekšmetu

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Venttests” 142 401 kapitāla daļas jeb 50% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)

Informācija par SIA “Venttests” un pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes izsoles noteikumi, pirkuma līguma projekts) ir pieejami  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: 67021351, 67021314, 67021365

Pirmpirkuma tiesības

Dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām kapitāla daļām

Cena un norēķini

Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 310 000 euro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem. Norādītais nosolītās summas apmaksas termiņš 05.02.2022. ir noteikts kā maksimāli iespējamais. Lūdzam ņemt vērā, ka nosolītās summas apmaksas termiņš var iestāties agrāk saskaņā ar Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem.

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 16.11.2021. plkst. 23:59.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 31 000 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Solis 10 000 euro.

Izsoles sākums: 27.10.2021 plkst. 13:00.

Izsoles noslēgums: 26.11.2021. plkst. 13:00.

Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Papildu informācija
Uzņēmums ir mazākais tehnisko apskašu pakalpojumu sniedzējs Latvijā, un tā vienīgā stacija atrodas Ventspilī. SIA “VENTTESTS” 2020.gada kopējie ieņēmumi un tīrā peļņa bija attiecīgi 289 tūkstoši euro un 59 tūkstoši euro.