Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/1881/2021-EIS
Izsoles sākums:
14.09.2021
Pieteikties var līdz:
04.10.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.10.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Mohovikovs Leonīds, MPA
Adrese:
m. “Kastaņas”, Griķi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2136
Telefons:
67450529
E-pasts:
Leonids.mohovikovs@ramalpa.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 210.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 100.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autentificējies

Objekta informācija

Valda Sergejeva maksātnespējas procesa administrators Leonīds Mohovikovs, amata apliecības Nr.00422, prakses vieta: m.”Kastaņas”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, e-pasta adrese Leonids.mohovikovs@ramalpa.lv , paziņo, ka pārdod izsolē Valdim Sergejevam piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – “Roguļi”, kas atrodas Bauskas (pirms reformas Vecumnieku) novadā, Vecumnieku pagastā, kadastra numurs 4094 006 0003, ierakstīts Zemgales rajona tiesas Vecumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.423.             Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemesgabals ar kopējo platību 1,3 ha, uz kura atrodas divas būves: kūts 1’461 kv.m. un sūkņu māja 6,9 kv.m.

Nekustamā īpašuma 1/3 domājamās daļas novērtējums 2’700 euro, piespiedu pārdošanas vērtība (izsoles sākuma cena) ir 2’100,- euro (divi tūkstoši viens simts euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, izsoles solis 50,- euro. Izsole notiek ar augšupejošo soli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole un izsole sākas 2021.gada 14.septembrī plkst. 13.00 un noslēgsies  2021.gada 14.oktobrī plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 4.oktobrim jāiemaksā administratora Leonīda Mohovikova, Reģ.Nr.28097312304, kontā Nr. LV34RIKO0000083762776, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods RIKOLV2X, izsoles nodrošinājuma summa 210,- euro un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgums autorizēties dalībai izsolē. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai un jāpaziņo administratoram.

Izsole tiek rīkota Valda Sergejeva atzīto kreditoru labā. Īpašums tiek pārdots saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma noteikumiem.