Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1741/2021-EIS
Izsoles sākums:
23.08.2021
Pieteikties var līdz:
12.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.09.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
23.09.2021

Izsoles rīkotājs:
Ķekavas novada pašvaldība
Adrese:
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, LV-2123
Telefons:
22026854
E-pasts:
novads@kekava.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 710.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 7 100.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 24 500.00

Objekta informācija

Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Ozolu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 002 0297), kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 002 0297, platība 0,0610 ha.

Sākumcena – 7100 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 710.00 euro.

Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 23.08.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 22.09.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.08.2021. plkst.13:00 līdz 12.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.