Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2021 13:43!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1727/2021-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2021
Pieteikties var līdz:
07.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
30.09.2021

Izsoles rīkotājs:
Latvijas dzelzceļš,VAS
Adrese:
Rīga, Gogoļa iela 3
Telefons:
67234369
E-pasts:
info@ldz.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 346.50
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
€ 182.00
Sākumcena:
€ 23 465.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 42 465.00

Objekta informācija

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma - sastāvoša no piecām ēkām un zemes vienības Bruģu ielā 33, Daugavpilī, pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X, jāiemaksā:

-            izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;

-               pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 

Papildu informācija
E-izsoles sludinājumā pielikumā ievietoti - VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamā īpašuma - sastāvoša no piecām ēkām un zemes vienības Bruģu ielā 33, Daugavpilī pārdošanas noteikumi. VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.