Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/1692/2021-EIS
Izsoles sākums:
23.08.2021
Pieteikties var līdz:
12.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Dārzniece Ligita, MPA
Adrese:
Poruka iela 3-602, Madona, LV-4801
Telefons:
26553266
E-pasts:
Komentars2@inbox.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 3 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 3 100.00

Objekta informācija

 

Maksātnespējīgās fiziskās personas DANILA GUSSINSKY  administratore Ligita Dārzniece, apliecības numurs 00045, prakses vieta Poruka iela 3-602, Madona, LV 4801,  paziņo par DANILA GUSSINSKY   piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdotas nekustamais īpašums ar kadastra numuru 01009137899, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 24 un kopīpašuma 1600/49870 domājamā daļām no būves ( kadastra apzīmējums 01000852036001 ), adrese Saulkrastu iela 2 k-2-24, Rīga, nodalījums Nr.26417-24  (turpmāk – Nekustamais īpašums). Piedzinējs: kreditori.

 

Nekustamā īpašuma vērtība un izsoles sākumcena ir EUR  3000,00  ( Trīs  tūkstoši  euro ). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 100,- EUR  ( Viens simts euro). Izsole sākas 2021.gada 23.augustā  plkst. 13:00. Izsole tiks slēgta 2021.gada  22.septembrī plkst. 13:00. Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 12.septembrim plkst.: 23:59 iemaksā  administratores Ligitas Dārznieces, reģ.Nr.14066811728 norēķinu kontā, konta numurs: LV79HABA0551050833158, AS  “Swedbanka”, nodrošinājuma summu 10% apmērā no vērtības ( 3000,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv . Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem