Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1663/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
30.09.2021

Izsoles rīkotājs:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Adrese:
Čiekurkalna 1. līnija 1/2, Rīga, LV 1026
Telefons:
67829079
E-pasts:
realizacija@agentura.iem.gov.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 12 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 121 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) paziņo, ka tiek rīkota atklāta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv).

Izsoles objekts: valsts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7480 505 0002, “Jaunsekši 1” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kas sastāv no sešām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 7480 005 0423 001, 7480 005 0423 002, 7480 005 0423 003, 7480 005 0423 004,  7480 005 0423 005, 7480 005 0423 006).

Izsoles sākumcena EUR 121 000. Izsoles solis – EUR 2 000.

Izsoles sākums – 2021.gada 17.augustā plkst. 13:00, izsoles noslēgums – 2021.gada 16.septembris plkst.13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 6.septembrim plkst.23:59 jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās izsoles sākumcenas, kas ir 12 100 euro, Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr. LV59TREL814065106200B, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Zeme pieder privātpersonai.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 29158774, 25610678.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.