Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1220/2021-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2021
Pieteikties var līdz:
01.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
22.07.2026

Izsoles rīkotājs:
Talsu novada pašvaldība
Adrese:
Kareivju iela 7, Talsi
Telefons:
-
E-pasts:
pasts@talsi.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 020.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 30 200.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

 

Talsu novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 8813 001 0048, Ventspils iela 10, Sabilē, Talsu novadā zemes vienība ar kopējo platību 0,3839 ha, būve-bērnu dārzs, būve-saimniecības ēka, nojume.

 

Sākumcena 30 200,00  EUR, solis – 200,00 EUR, drošības nauda 3020,00 EUR, dalības maksa 20,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

 

Drošības nauda iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka”. Savukārt dalības maksa jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajam.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsunovads.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis uzziņām 29241605 (Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 27841840 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).