Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1216/2021-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2021
Pieteikties var līdz:
01.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
22.07.2024

Izsoles rīkotājs:
Talsu novada pašvaldība
Adrese:
Kareivju iela 7, Talsi
Telefons:
-
E-pasts:
pasts@talsi.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 217.80
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 178.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

 

Talsu novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nedzīvojamai telpai Nr. 15A, Darba ielā 23, Talsos, Talsu novadā nedzīvojamā telpa Nr. 15 A ar kopējo platību 12,2 m2 un 122/16095 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes.

 

Sākumcena 2178,00  EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 217,80 EUR, dalības maksa 20,00 EUR. Samaksa veicama 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

 

 

Drošības nauda iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka”. Savukārt dalības maksa jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajam.

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsunovads.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis uzziņām 20222650 (Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs), 63232119, 27841840 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).