Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1204/2021-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2021
Pieteikties var līdz:
01.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
26.07.2021

Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Adrese:
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 31
Telefons:
67021358
E-pasts:
info@possessor.gov.lv

Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 004.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 20 040.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 Katrīnas dambī 24 k-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 926 5477.

Izsoles sākums – 11.06.2021., izsoles noslēgums – 12.07.2021. plkst.13.00.
 
Izsoles sākumcena EUR 20 040.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 2 004.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.
 
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
 
Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.