Izsoles procesa informācija

Izsoles sākums:
11.06.2021
Pieteikties var līdz:
01.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
26.07.2021

Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Adrese:
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 31
Telefons:
67021358
E-pasts:
info@possessor.gov.lv

Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 320.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 3 200.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu Rīgas ielā 223, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.7611 505 0605.

Objekts saistīts ar zemes vienību Rīgas ielā 223, Līvānos, Līvānu novadā (kadastra apzīmējums 76110050624) 0.0994 ha platībā, kuras īpašnieks ir Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā.

Izsoles sākums – 11.06.2021., izsoles noslēgums – 12.07.2021. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena – EUR 3 200.00. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 320.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.