Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.06.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1057/2021-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2021
Pieteikties var līdz:
03.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.06.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
14.07.2021

Izsoles rīkotājs:
Tukuma novada dome
Adrese:
Talsu iela 4
Telefons:
63124364
E-pasts:
maira.zonenberga@tukums.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 5 000.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko otro izsoli nekustamajam īpašumam Abavas ielā 19, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9074 008 0381, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0373 0,1764 ha platībā.

 

Sākumcena - 5000 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 500 euro.

 

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 14.07.2021.

 

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2021 plkst.13:00 līdz 03.06.2021. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Izsole sākas 14.05.2021 plkst.13:00, noslēdzas 14.06.2021. plkst.13:00.

 

Drošības nauda iemaksājam attiecīgi Tukuma novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatvoto rēķinu.

 

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

 

 

 

Tālr. uzziņām 26001624.