Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/960/2021-EIS
Izsoles sākums:
03.05.2021
Pieteikties var līdz:
13.05.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
24.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
14.06.2021

Izsoles rīkotājs:
AS Sadales tīkls
Adrese:
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
Telefons:
25437415
E-pasts:
tatjana.gredzena@sadalestikls.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 404.95
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

AS "Sadales tīkls" rīko saimnieciskajā darbībā neizmantojamo mehānismu izsoli.

Izsolāmais objekts – Stacionārais trīsfāžu ģenerātors SDMO T9SK ar vadības pulti IDE, (2002), tips FT2MBS, Dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesi Mitsubishi L3E 61 SDH, 16Kv, 285kg, 3000apgr

Informatīvs tehniskā stāvokļa raksturojums: Nepieciešama demontāža, diagnostika un apkopes  darbi, labs tehniskais stāvoklis ar nelieliem vizuāliem un neizteiktiem mehāniskiem defektiem.

Mehānisms atrodas CODES PAGASTS, SPRIEGUMI AS "Sadales tīkls" teritorijā, apskate klātienē iespējama darbadienās no plkst. 09:00 līdz 16:00.

Apsekošanas brīdī mehānisma tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Mehānismam nav veikta padziļināta elektrosistēmas un citu mezglu defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt mehānisma vērtību.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Kontaktpersonas tālrunis: 27892530, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

Mehānisma nosolīšanas gadījumā AS "Sadales tīkls" izsoles uzvarētājām nosūtīs priekšapmaksas rēķinu uz izsoles pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs atsakās no nosolītā Izsoles objekta vai neapmaksā pilnā apmērā noteiktajā termiņā Nosolīto cenu, viņam jāsamaksā AS "Sadales tīkls" soda nauda 10% apmērā no Nosolītās cenas.