Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/863/2021-EIS
Izsoles sākums:
04.05.2021
Pieteikties var līdz:
14.05.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
24.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
07.06.2021

Izsoles rīkotājs:
Saldus novada pašvaldība
Adrese:
Striķu iela 3, Saldus
Telefons:
63807442
E-pasts:
pasts@saldus.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Aktuālais solījums:
€ 726.00 (ar PVN)
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības kustamai mantai – automašīnai NISSAN ALMERA, reģistrācijas Nr. FK137

Sākumcena – 300 euro bez PVN, solis - 50 euro bez PVN, nodrošinājuma maksa – 30 euro bez PVN.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 04.05.2021. plkst.13.00 līdz 14.05.2021. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 04.05.2021. plkst. 13.00, noslēdzas  24.05.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par automašīnu un to apskati sazināties pa tālruni 29543773.

Par izsoles norisi 26605800.