Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 05.05.2021 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/659/2021-EIS
Izsoles sākums:
05.04.2021
Pieteikties var līdz:
25.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
05.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
15.05.2023

Izsoles rīkotājs:
Talsu novada pašvaldība
Adrese:
Kareivju iela 7, Talsi
Telefons:
-
E-pasts:
pasts@talsi.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 895.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 8 950.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 16 150.00

Objekta informācija

 

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli nekustamam īpašumam “Znotiņi”, Paugurciemā, Laidzes pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8868 012 0134) – zemes vienība (kad.apz. 8868 012 0198) ar kopējo platību 0,2718 ha.

 

Sākumcena 8950,00  EUR, solis – 150,00 EUR, drošības nauda 895,00 EUR, dalības maksa 20,00 EUR. Samaksa veicama 2 (divu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsunovads.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis uzziņām 28642346 (Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja), 63232119, 27841840 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).