Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 05.05.2021 13:00!
Izsoles sākums:
05.04.2021
Pieteikties var līdz:
25.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
05.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
15.05.2026

Izsoles rīkotājs:
Talsu novada pašvaldība
Adrese:
Kareivju iela 7, Talsi
Telefons:
-
E-pasts:
pasts@talsi.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 197.50
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 975.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 2 025.00

Objekta informācija

 

Talsu novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 8, “Skaistkalni”, Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8858 900 0046) -  divu istabu dzīvoklis ar kopējo platību 60,4 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 578/11632 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes.

 

Sākumcena 1975,00  EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 197,50 EUR, dalības maksa 20,00 EUR. Samaksa veicama 5 (pieci) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsunovads.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis uzziņām 26514956 (Īves pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 27841840 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).