Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/529/2021-EIS
Izsoles sākums:
19.03.2021
Pieteikties var līdz:
08.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
19.04.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
26.04.2021

Izsoles rīkotājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Adrese:
Rīga, Krustpils iela 4, LV-1073
Telefons:
67249238
E-pasts:
izsoles.ta@lau.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 630.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 56 300.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
€ 69 333.00 (ar PVN)

Objekta informācija

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē, kas tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/ pārdod cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Zāgadi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 008 0034, 1.kvartāla, 1.nogabalā, 4,9 ha platībā ar kopējo koksnes krājas apjomu 1292.59 m³.

Cirsmas izsoles veids – elektroniska izsole ar augšupejošu soli. Cirsmas izsoles sākumcena – 56 300,00 EUR, izsoles solis 1 000,00 EUR. Dalības maksa 10,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam – Tiesu administrācijai), nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles objekta nosacītās (sākuma) cenas (pārskaitāma izsoles rīkotājam).

Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 19. marts, pulksten 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš: 2021.gada 8. aprīlis, pulksten 23.59. Izsole noslēdzas: 2021.gada 19. aprīlī, pulksten 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo mantu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv sadaļā Aktualitātes / Izsoles.