Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:00!
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Mičerevskis Juris, MPA
Adrese:
Graudu ielā 41C, Rīga, LV-1058
Telefons:
26477230
E-pasts:
juris.micerevskis@gmail.com

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 24.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 240.00
Izsoles solis:
€ 10.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Maksātnespējīgās fiziskās personas Raivja Alkšņa maksātnespējas procesa administrators Juris Mičerevskis, prakses vieta: Graudu iela 41C, Rīga, LV-1058, paziņo par Raivim Alksnim piederošās nekustamā īpašuma domājamās daļas pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles objekts: 1/16 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Jelgavā, 3.līnija 32R, ar kadastra numuru 0900 021 0489: zemes gabals ar kopējo platību 2346 m2. Piedzinēji: kreditoru kopums Raivja Alkšņa maksātnespējas procesā.

Izsoles objekta novērtējums un izsoles sākumcena ir 240 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 10 EUR. Izsole sākas 2021.gada 9.martā plkst.13.00. Izsole tiks slēgta 2021.gada 8.aprīlī plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 29.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un iemaksā uz administratora Jura Mičerevska vārda Luminor Bank AS Latvijas filiālē atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV37RIKO0002221657175 nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma, t.i., 24 EUR. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis informācijai 26477230.