Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:05!
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
08.05.2021

Izsoles rīkotājs:
Rojas novada dome
Adrese:
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264
Telefons:
29421943
E-pasts:
roja@roja.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 820.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 8 200.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 53 800.00

Objekta informācija

Izsole

Rojas novada dome rīko pirmo elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, kadastra numurs 8882 008 0933, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 -  0,14 ha platībā un uz tā esošās inženierbūves - torņa ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 001.

Sākumcena - 8200 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 820 euro.

Samaksa par pirkumu – 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

 Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.03.2021 plkst.13:00 līdz 29.03.2021. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

 Izsole sākas 09.03.2021 plkst.13:00, noslēdzas 08.04.2021. plkst.13:00.

 Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Rojas novada domes kontā, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatvoto rēķinu.

 Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

 Tālr. uzziņām 29421943.