Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:00!
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
22.04.2021

Izsoles rīkotājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese:
Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Telefons:
67026138
E-pasts:
di@riga.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 41 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 412 400.00
Izsoles solis:
€ 4 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas pilsētas pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Duntes ielā 19C, Rīgā.

Izsoles sākums – 09.03.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums – 08.04.2021. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena: 412 400 EUR.

Izsoles solis: 4000 EUR.

Sastāvs un platība:

-  zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 014 0082) 20 324 m2 platībā;

-  darbnīcas ēka (kadastra apzīmējums 0100 014 0162 005) 386,40 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 014 0084) atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Sarkandaugavas apkaimē. ~ 200 m attālumā no zemesgabala atrodas Duntes iela, kas savienojas ar vienu no Rīgas pilsētas galvenajām maģistrālajām ielām – Krišjāņa Valdemāra ielu.

Šobrīd zemesgabalam nav nodrošināta piekļūšana, jo zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 2100) iela vēl nav izbūvēta. Līdz jaunbūvējamās ielas izbūvei piekļūšana Izsolāmajam nekustamajam īpašumam paredzēta no Duntes ielas caur zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2097 pa nodibināto ceļa servitūta teritoriju un pa zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2100, kas atrodas ielu teritorijā.

Nekustamais īpašums nav iznomāts, netiek izmantots un ir iežogots, piekļūšanai demontējams žoga posms. Darbnīcas ēkas ekspluatācija uzsākta 1976. gadā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR). (Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam paredzēts, ka zemesgabals atradīsies rūpnieciskās apbūves teritorijā (R)).

Saskaņā ar Rīgas domes 21.04.2015. lēmumu Nr. 2491 apstiprināto Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plānu 2014.–2016. gadam zemesgabals atrodas degradētajā teritorijā. Maksimālais apbūves stāvu skaits – 5 stāvi. Zemesgabalā aug koki.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdens vads (d100), zemsprieguma elektrisko tīklu kabeļi un lietus kanalizācijas vads (d200). Pašteces kanalizācijas vads (d700) izbūvēts Bukultu ielā,  pašteces kanalizācijas vads (d200) izbūvēts zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 0063). SIA “TET” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija atrodas Duntes ielā un Bukultu ielā. Vidēja spiediena gāzes vads atrodas zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 0133) un Bukultu ielā. Ne zemesgabalā, ne tā tuvumā AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Turpmākās izmantošanas nosacījumi:

1. pirms tiek veikta zemesgabala apbūve tā īpašniekam jāveic potenciālā piesārņojuma izpētes pasākumi:

 - zemesgabala dienvidu daļā, kas robežojas ar Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā reģistrēto piesārņoto vietu Nr. 01964/664;

 - zemesgabala austrumu daļā, kas atrodas netālu no Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā reģistrētās piesārņotās vietas Nr. 01964/656.

2. Konstatējot piesārņojuma robežvērtību pārsniegumus, nekustamā īpašuma īpašniekam jāveic normatīvajos aktos noteiktie pasākumi vietas reģistrēšanai Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, sanācijas programmas izstrādei un realizēšanai.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90011524360) norēķinu kontā: Nr.LV30RIKO0020300000000, „Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, bankas kods RIKOLV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Duntes ielā 19C, Rīgā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Elektronisko Izsoļu vietnes lietotāja rokasgrāmata: https://izsoles.ta.gov.lv/pfiles/portal_manual

id.riga.lv

Uzziņas pa tālruni: 25666566; 67026307 vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv