Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:35!
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
22.04.2021

Izsoles rīkotājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese:
Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Telefons:
67026138
E-pasts:
di@riga.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 28 980.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 289 800.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 592 800.00

Objekta informācija

Rīgas pilsētas pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Augusta Deglava ielā 151 k-4, Rīgā.

Izsoles sākums – 09.03.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums – 08.04.2021. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena: 289 800 EUR (22,34 EUR/m²).

Izsoles solis: 3000 EUR.

Platība: 12 971 m².

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 071 1416) atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Dreiliņu apkaimē, pilsētas daļā ar labi attīstītu sabiedriskā transporta tīklu. Tā tiešā tuvumā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Zemesgabalam nodrošināts tiešais pieslēgums koplietošanas ielām – Augusta Deglava ielai (“C” kategorijas iela)  un Ulbrokas ielai (“D” kategorijas iela).

Uz zemesgabala atrodas Rīgas pilsētas pašvaldībai nepiederošas īslaicīgas lietošanas būves – tualete, veikals, tirdzniecības paviljons, sargu māja un daļēji divas autostāvvietas.

Zemesgabals līdz 17.12.2034. ir iznomāts īslaicīgas lietošanas būvju – tirgus “Dreiliņi” un maksas autostāvvietu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J) (atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC2)).

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 12 stāvi.

Tā kā Augusta Deglava iela ir “C” kategorijas iela, saskaņā ar spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma 293.3. apakšpunktu jāievēro 9 m būvlaide no Augusta Deglava ielas sarkanās līnijas.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas abonenta ūdensvads d80, abonenta sadzīves kanalizācijas vads d200, lietus kanalizācijas vads, 0.4kV gaisvadu elektrokabeļi, abonenta teritorijas apgaismošanas elektrolīnija, elektronisko sakaru tīklu gaisvadu kabelis un divas siltumtrases.

Augusta Deglava ielā atrodas ūdensvads d1000, lietus kanalizācijas vads d400, elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija.

Ulbrokas ielā atrodas ūdensvads d400, sadzīves kanalizācijas vads d250, lietus kanalizācijas vads d500, elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija un vidējā spiediena gāzes vads.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90011524360) norēķinu kontā: Nr.LV30RIKO0020300000000, „Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, bankas kods RIKOLV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 151 k-4, Rīgā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Elektronisko Izsoļu vietnes lietotāja rokasgrāmata: https://izsoles.ta.gov.lv/pfiles/portal_manual

id.riga.lv

Uzziņas pa tālruni: 25666566; 67026307 vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv