Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.03.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/94/2021-EIS
Izsoles sākums:
29.01.2021
Pieteikties var līdz:
18.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
01.03.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
01.05.2021
Izsoles rīkotājs:
Saldus novada pašvaldība
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 359.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 3 590.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 690.00

Objekta informācija

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Dižskudrām, Zirņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8496 003 0100), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8496 003 0100), platība 1,12 ha.

Sākumcena – 3590 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 359 euro. 

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 29.01.2021. plkst.13:00 līdz 18.02.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 29.01.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 01.03.2021. plkst.13:00.

Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 26605800.