Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.03.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/82/2021-EIS
Izsoles sākums:
29.01.2021
Pieteikties var līdz:
18.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
01.03.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
01.05.2021
Izsoles rīkotājs:
Saldus novada pašvaldība
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 224.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 240.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 340.00

Objekta informācija

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu iela 1-26, Nīgrandes pag., Saldus nov. kadastra apzīmējums telpu grupai - 8470 003 0096 001 026, kas sastāda 554/20599 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu – 8470 003 0096 001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu – 8470 003 0096.

Sākumcena – 2240 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 224 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) mēnešu laikā no izsoles noslēguma dienas vai uz nomaksu līdz 3 (trīs) gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 29.01.2021. plkst.13:00 līdz 18.02.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 29.01.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 01.03.2021. plkst.13:00.

Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 26605800.