Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3559/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.12.2020
Pieteikties var līdz:
07.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
18.01.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
01.02.2021
Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 336.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 3 360.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 3 560.00

Objekta informācija

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts 1/3 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.53 Šķēdes ielā 15, Liepājā, kadastra Nr.1700 900 0321. 

Izsoles sākums – 18.12.2020., izsoles noslēgums – 18.01.2021. plkst.13.00.
 
Izsoles sākumcena EUR 3360.00. Izsoles solis - EUR 100.00. Nodrošinājums – EUR 336.00.
 
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.01.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

Dzīvokļa īpašuma atlikušo 2/3 domājamo daļu izsoli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv rīko zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Kurmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, tālr.63422002).