Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3507/2020-EIS
Izsoles sākums:
20.11.2020
Pieteikties var līdz:
10.12.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
21.12.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
03.03.2021
Izsoles rīkotājs:
AS “Latvenergo”
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 14 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 142 200.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949; adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod:

ēku/būvju īpašumu ar kadastra numuru 13005086405, kas sastāv no zemesgrāmatā ierakstītām būvēm: administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000086418001, garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000086418002, darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000086418003, noliktava ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000086418007, sarga mājas ar kadastra apzīmējumu 13000086418013, nojumes ar kadastra apzīmējumu 13000086418014, nojumes ar kadastra apzīmējumu 13000086418015, nojumes ar kadastra apzīmējumu 13000086418016. Īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7274. Kā arī zemes īpašuma ar kadastra numuru 13000086418 3/100 domājamās daļas. Īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3248. Abu īpašumu  adrese - Emīlijas iela 14, Jūrmala.

Izsoles sākumcena EUR 142200,00. Izsoles solis – EUR 5000,00.

Izsoles sākums – 2020.gada 20.novembris plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 10.decembrim plkst.23:59, izsoles noslēgums –  2020.gada 21.decembrim plkst.13:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.latvenergo.lv  - sadaļā Par mums/Nekustamie īpašumi/izsoles).

Tālrunis kontaktinformācijai 67728801, mob.tālr. 28626308.

Papildu informācija
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000086418 kopīpašniekiem ir Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības, kas tiek īstenotas pirkuma līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.