Izsoles procesa informācija

Izsoles sākums:
20.11.2020
Pieteikties var līdz:
30.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
10.12.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
30.12.2020
Izsoles rīkotājs:
SIA ''LDZ infrastruktūra''
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 320.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 3 200.00
Izsoles solis:
€ 250.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Izsoles dalības maksa par katru Loti ir 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), maksājuma uzdevumā jānorāda, par kādu Loti izsoles dalības maksa tiek maksāta. Šajā summā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā.

 

Pirkuma nodrošinājuma apmērs norādītajām Lotēm ir 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā jānorāda, par kādu Loti pirkuma nodrošinājums tiek maksāts.

 

 

SIA “LDZ infrastruktūra” izsludina septiņpadsmit transportlīdzekļu (turpmāk - Kustamā manta) pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli, Kustamā manta tiek sadalīta Lotēs, un katrai Lotei noteikta atsevišķa izsoles sākuma cena (bez PVN).

Kustamās mantas  īpašnieks: SIA “LDZ infrastruktūra", vienotais reģ. Nr.40003788258, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547. Kustamā manta atrodas Pārdevēja teritorijā Kārklu ielā 4, Daugavpilī un Augstrozes ielā 1b, Rīgā. Ar izsolāmo Kustamo mantu  pretendenti, kuri vēlās pieteikties izsolei, var iepazīties tā glabāšanas vietā laikā no 13:00 līdz 15:00, iepriekš nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi aleksandrs.lindenaus@ldz.lv vai piesakoties pa mobilo tālruni 29531423.

 

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāņem vērā, ka:

·         Kustamā manta noņemta no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā;

·         Kustamai mantai iespējami dažādi bojājumi un defekti;

·         Kustāmā manta nav apgrūtināta.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma 20.11.2020. plkst. 13:00 līdz 30.11.2020. plkst. 12:00 SIA “LDZ infrastruktūra” norēķinu kontā Nr. LV36RIKO0000082990426, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X jāiemaksā dalības maksa un pirkuma nodrošinājums, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lvnosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē, pielikumā pievienojot maksājuma uzdevumu par veiktajām iemaksām.

Plašāka informācija par Kustamās mantas izsoli pievienota pielikumā, savukārt izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.