Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:17!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3190/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.10.2020
Pieteikties var līdz:
12.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
07.12.2020
Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 140.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 400.00

Objekta informācija

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamo telpu) Nr.6A Spilves ielā 21, Rīgā, kadastra Nr.0100 920 3946.
 
Izsoles sākums – 23.10.2020., izsoles noslēgums – 23.11.2020. plkst.13.00.
 
Izsoles sākumcena EUR 1400.00. Izsoles solis - EUR 100.00. Nodrošinājums – EUR 140.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.11.2020. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
 
Saskaņot objekta apskates laiku var SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.