Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3196/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.10.2020
Pieteikties var līdz:
11.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
07.12.2020
Izsoles rīkotājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 8 040.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 80 400.00
Izsoles solis:
€ 800.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas pilsētas pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Vējstūru ielā 19, Rīgā.

Izsoles sākums – 22.10.2020., izsoles noslēgums – 23.11.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena: 80 400 EUR.

Izsoles solis: 800 EUR.

Sastāvs un platība:

noliktavas ēka (kadastra apzīmējums 0100 125 2023 002) 288 m2;

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 125 2023) 10 019 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 125 2023) atrodas Rīgas pilsētas dienvidaustrumu daļā, Rumbulas apkaimē, netālu no bijušā Rumbulas lidlauka un Daugavas.

Nekustamais īpašums piegul Vējstūru ielas sarkanajai līnijai, Vējstūru iela plānotajā teritorijā šobrīd nav izbūvēta, līdz ar to pieslēgums funkcionējošai ielu teritorijai nav nodrošināts. Pēc Vējstūru ielas izbūves tiks nodrošināta izeja uz Maskavas ielu, kas ir viena no Rīgas pilsētas maģistrālajām ielām.

Zemesgabals 96 m2 platībā atrodas teritorijā, kurai nepieciešama inženiertehniskā sagatavošana.

Nekustamais īpašums nav iznomāts, netiek izmantots un nav iežogots. Noliktavas ēkas ekspluatācija uzsākta 1969. gadā, ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Zemesgabalā aug koki un krūmi, veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR). (Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam  (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC2)).

Informācija par inženiertīkliem:

kanalizācijas vads d200, SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija un vidējā spiediena gāzes vads atrodas Vējstūru ielā. Elektrisko tīklu sadales iekārta TP-1725 atrodas zemesgabalā Mazjumpravas ielā 74, Rīgā.

Pārējās komunikācijas tuvākajā apkārtnē nav izbūvētas. Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav saskaņotas.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.11.2020. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90011524360) norēķinu kontā: Nr.LV30RIKO0020300000000, „Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, bankas kods RIKOLV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Vējstūru ielā 19, Rīgā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

id.riga.lv

Uzziņas pa tālruni: 25666566; 67026307 vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv