Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:13!
Sludinājuma reģ.nr:
MPA/3148/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.10.2020
Pieteikties var līdz:
12.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Novicāns Kaspars, MPA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 26 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 35 000.00

Objekta informācija

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, amata apliecība Nr. 00347, prakses vieta Elizabetes iela 63-2, Rīga, LV-1050, paziņo par maksātnespējīgajai SIA “ENC Latvia”, reģ. nr. 55403032231, juridiskā adrese Mellužu iela 13-10, Rīga, LV-1067, piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums “Dobkalni”, kas atrodas Lazdonas pagastā, Madonas novadā, kadastra numurs 70660010007 (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (lauksaimniecības zeme) 2,8 ha platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 26 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsole sākas 2020.gada 23.oktobrī plkst. 13:00. Izsole tiks slēgta 2020.gada 23.novembrī plkst. 13:00. Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim iemaksā MSIA “ENC Latvia”, reģ. nr. 55403032231, atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV82RIKO0002930297916, Luminor Bank AS, nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (EUR 2600,00) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.