Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
MPA/3152/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.10.2020
Pieteikties var līdz:
11.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Volkova Inese, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 30.00
Nosolītā cena:
€ 720.00

Objekta informācija

Ritas Tovancevas maksātnespējas administratore Inese Volkova, amata apliecības Nr. 00213, prakses vieta Krišjāņa Valdemāra iela 18-3A, Rīga, LV-1010, paziņo par Ritai Tovancevai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums -  114/115 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8088 004 0212 -, kas atrodas Debess ceļš, Salas pag., Babītes nov. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (ielas) ar kopējo platību 2909 m2.

 

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 600. Izsoles solis ir EUR 30. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsoles sākums 2020.gada 22.oktobrī plkst. 13:00 un noslēgums 2020.gada 23.novembrī plkst. 13:00.

 

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 11.novembrim jāiemaksā administratores Ineses Volkovas norēķinu kontā LV94HABA0551041896311, AS “Swedbank”, nodrošinājuma nauda 60 EUR apmērā, kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtības, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei.

 

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

 Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

 

 Tālr. uzziņām 67130461