Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.11.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3073/2020-EIS
Izsoles sākums:
07.10.2020
Pieteikties var līdz:
27.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
06.11.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
08.12.2020
Izsoles rīkotājs:
SIA, VALMIERAS NAMSAIMNIEKS
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 630.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 36 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

SIA ''VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" (adrese: Valmiera, Semināra iela 2a) izsolē pārdod nekustamo īpašumu Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 20-60 -  dzīvokli, 53.54kvm platībā, kopīpašuma domājamās daļas 5354/453010 no daudzdzīvokļu mājas. Dzīvoklī ir pieslēgums centralizētiem elektroapgādes, siltumapgādes, gāzes apgādes un centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums sastāda – 36300.00 EUR. Pirmās Izsoles sākumcena ir 36300.00 Izsoles solis – 100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 07.10.2020. pl. 13.00, izsoles noslēguma datums 06.11.2020. pl. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 27.10.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta SIA ''VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3630.00 EUR, SIA ''VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģistrācijas numurs 44103022271, kontā Nr. LV43UNLA0050000123558,  maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām – 20389130.