Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:23!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2840/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
02.11.2020
Izsoles rīkotājs:
Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor,SIA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 120.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 200.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 2 600.00

Objekta informācija

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Kveldes iela 25, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.45709000255.
 
Izsoles sākums – 18.09.2020., izsoles noslēgums – 19.10.2020. plkst.13.00.
 
Izsoles sākumcena EUR 1200.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 120.00.
 
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.10.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
 
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši 
elektroniskās izsoles noteikumiem.
 
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.
 
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
 
Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.