Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 24.08.2020 13:13!
Sludinājuma reģ.nr:
MPA/2532/2020-EIS
Izsoles sākums:
04.08.2020
Pieteikties var līdz:
14.08.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
24.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mičerevskis Juris, MPA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 1 150.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās SIA „AJ Partneri”, reģ. Nr.45403020086, juridiskā adrese: Nameja iela 1-16, Jēkabpils, LV-5201, administrators Juris Mičerevskis, amata apliecība Nr. 00393, prakses vieta: Graudu iela 41C, Rīga, LV-1058, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta MSIA „AJ Partneri” piederošās kustamās mantas: Prasījuma tiesības pret SIA „WOOD HOLDING”, reģ. Nr.45403037307, otrā izsole ar lejupejošu soli.

Prasījuma tiesības 15 790,30 EUR apmērā ir pamatotas ar 2020.gada 11.marta Zemgales rajona tiesas spriedumu civillietā Nr.C73522019. Spriedums ir stājies spēkā 2020.gada 1.aprīlī.

Naudas līdzekļi, ko MSIA „AJ Partneri” saņem līdz izsoles noslēgumam un cesijas līguma noslēgšanai, paliek MSIA „AJ partneri” rīcībā, attiecīgi samazinot cedējamo prasījuma tiesību apmēru.

Prasījuma tiesību novērtējums un izsoles sākumcena: 1 500 EUR; izsoles solis 50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: kreditoru kopums MSIA „AJ Partneri” maksātnespējas procesā.

 Izsoles sākuma datums 2020.gada 4.augusts plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 2020.gada 24.augusts plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.augustam jāiemaksā maksātnespējīgās SIA „AJ partneri” norēķinu kontā Nr. LV24PRTT0260025230900, AS „PrivatBank”, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, kas ir 150 EUR,  un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 26477230, e-pasts: juris.micerevskis@gmail.com.