Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.09.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2551/2020-EIS
Izsoles sākums:
04.08.2020
Pieteikties var līdz:
24.08.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.09.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
07.09.2020
Izsoles rīkotājs:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 350.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 23 500.00
Izsoles solis:
€ 235.00
Nosolītā cena:
€ 46 060.00

Objekta informācija

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024) izsludina administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās motorlaivas TRACKER NITRO ZV 18 ar valsts reģistrācijas numuru LU 7090 un piekabes TRAILSTAR NZV18 ar valsts reģistrācijas numuru U 4515 pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolāmā transportlīdzekļa atrašanās vieta Nodrošinājuma valsts aģentūras stāvlaukumā (Rājumsila ielā 3, Rīgā). Izsoles sākumcena 23500.00euro. Izsoles solis - 235.00euro. Pievienotās vērtības nodoklis darījumam netiek piemērots.

Izsoles sākums – 2020.gada 4.augustā plkst.13:00, izsoles noslēgums – 2020.gada 3.septembrī  plkst. 13:00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 24.augustam Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr. LV59TREL814065106200B, Valsts kasē, kods: TRELLV22 iemaksā nodrošinājuma summu 2350.00euro  un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, divu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontu Nr. LV42TREL8141101000000 un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā.

Papildu informācija
Izņemtajam transportlīdzeklim tiek nodrošināta mantas saglabātība, līdz ar to tehniskā stāvokļa diagnostika vai citas mehāniskas darbības netiek veiktas, bet to ir iespējams apskatīties klātienē Nodrošinājuma valsts aģentūras stāvlaukumā (Rājumsila ielā 3, Rīgā) darba dienās, laikā no plkst.8:30 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar atbildīgā glabātāja kontaktpersonu pa tālruni 26310839.